Disclaimer

Disclaimer

Alle inhoud welke door Stichting Restart after Cancer gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, de e-mailnieuwsbrief, de mailingen en alle overige uitingen. Stichting Restart after Cancer staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Aan publicaties, informatie op onze website, of via elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. Bij onjuistheden of onvolledigheden op onze website stellen wij het uiteraard op prijs wanneer dit door de bezoeker aan ons wordt doorgegeven. Neem gerust contact op met: info@restartaftercancer.com

Aansprakelijkheid

Stichting Restart after Cancer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website en de verkregen informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Stichting Restart after Cancer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beƫindiging op / van de website. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website.

Copyright

Alle uitingen op deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Stichting Restart after Cancer. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Bij gebruik voor eigen doeleinden dient de bezoeker hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. Dit kan via: info@restartaftercancer.com

Links

Op onze website staan vermeldingen van informatiebronnen / links. Stichting Restart after Cancer is geen beheerder van deze websites en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie op deze websites. Linken naar onze website Restart after Cancer is alleen toegestaan mits de goede naam van de Stichting Restart after Cancer niet wordt aangetast en er niet onterecht steun wordt gesuggereerd / instemming gegeven wordt aan steun waar dit niet het geval is.

Contact

Voor vragen en nadere informatie zijn wij bereikbaar op:

Stichting Restart after Cancer

Markt 22B
5611 EC Eindhoven
tel. +31 6 11 80 02 67
e-mailadres: info@restartaftercancer.com
KvK Eindhoven 70990123
Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op: 23-02-2018